CREATIWE piedāvā pakalpojumus finanšu un tiesību jomās:

Konsultācijas tiesību un finanšu jautājumos.

Darījumu slēgšanas labā prakse.

Darījumu partneru pārbaude.

Publisko un privāto iepirkumu procesa vadība un konsultācijas.

Konsultācijas patērētājtiesību aizsardzības jautājumos.

Uzņēmuma dibināšanas, restrukturizācijas, uzņēmuma vai tā daļu pārdošanas un konkurences tiesību jautājumu risināšana.

Konsultācijas autortiesību jautājumos.