Ceļošanas ierobežojumi ietekmē ne tikai ceļotājus, bet arī biznesa pasākumu plānošanu un norisi.

Rūpējoties par savu un līdzcilvēku drošību un apzinoties tehnoloģiskās iespējas komunikācijai ar biznesa partneriem attālināti, ir vērts apskatīt dažādu valstu ieteikumus.

Šie saraksti tiek regulāri atjaunoti, tādēļ paturiet tos prātā plānojot braucienu:

Kanādas valdības paziņojumi ceļotājiem: https://travel.gc.ca/travelling/advisories
Kanādas valdības ieteikumi ceļotājiem: https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices
ASV valsts iestāžu paziņojumi: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas brīdinājumi: https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/bridinajumi-celotajiem
Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija: https://reisitargalt.vm.ee/
Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas informācija: https://keliauk.urm.lt/en/
Somijas Ārlietu ministrijas ieteikumi: https://um.fi/entering-finland-and-travelling-abroad
Zviedrijas Ārlietu ministrijas ieteikumi: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/
Norvēģijas Ārlietu ministrijas ieteikumi: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Pasūtiet regulāru pārskatu jums aktuālās jomās un iknedēļas Jaunumu apkopojumu: Pieprasīt Piedāvājumu

Tikai regulāra informācija var sniegt jums pārliecību un spēju pieņemt lēmumus patstāvīgi!
EnglishLatvia

About Project Application

After submitting the Project Application, You will receive Sketch of the Project Deliverable, with research framework structure, estimated delivery time and precise Project costs.  You will be able to accept it, make corrections or cancel. 

After approval of Sketch you will receive a payment request.

After payment, within agreed time, you will receive Project deliverables.

* For Custom Project Type – please set Your criteria in Additional information field!

** We will help You with Project wording.

Project Application Form

Make Research based decisions, not guessing!